Ordinační hodiny

Po: 7:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Út: 7:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

St: 7:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Čt: 7:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

Pá: 7:00 – 12:00

Zobrazit podrobnosti

Jak se s námi spojit?

Pro konzultace, objednání, žádanky a další… využijte komunikační portál.

Přejít na komunikační portál

Informace pro pacienty MUDr. Smejkalové

  • Vzhledem k vysokému počtu zájemců o registraci nebude v mých silách vyhovět všem zájemcům.
  • Až dosud nemám k dispozici konečný počet dětí, denně mi přichází nové zprávy od rodičů, kteří se o odchodu MUDr. Smejkalové do důchodu teprve dozvěděli nebo od rodičů, kteří obvolali ordinace v okolí a nesehnali pro své dítě místo. Do konce listopadu nechám ještě otevřený pořadník. Od 1.12.2022 již nebude možné další pacienty do pořadníku zapsat.
  •  Během prvního týdne v prosinci bych ráda informovala rodiče dětí v pořadníku, zda jejich dítě či děti budu moci od ledna 2023 registrovat.
  •  V tuto chvíli je již jisté, že nebudu přebírat děti starší 15ti let. Tyto děti tedy prosím ani nezapisujte do pořadníku. Patnáctileté děti už mají splněna všechna povinná i nadstandartní očkování, tetanus se přeočkovává až v dospělosti, většinou jsou minimálně nemocné a péči lékaře nepotřebují tak často, mají občanský průkaz a návštěvu u lékaře si mohou ve většině případů zajistit sami, tedy bez doprovodu rodičů.
  •  Zdravotní dokumentace (karty) pacientů, kterým se nepodaří lékaře od nového roku zajistit, budou po ukončení praxe MUDr. Smejkalové uloženy na Krajském úřadě kraje Vysočina v Jihlavě. Z Kraje je možné o dokumentaci zažádat až v případě, že bude pacient u nějakého lékaře zaregistrován.
Dále upozorňuji na skutečnost, že posudky o zdravotní způsobilosti dítěte na tábory, sportovní akce, řidičské oprávnění, studium, vystavení zdravotního průkazu a tak pod., může vystavovat pouze registrující lékař, to jest ten, který má o pacientovi veškeré potřebné zdravotní údaje. Touto informací bych už dopředu chtěla předejít zbytečným telefonátům, návštěvám a požadavkům ze strany nikde neregistrovaných dětí. Bez znalosti zdravotního dítěte posudek vydat nesmím! Nejde pouze o „razítko“, ale razítkem a svým podpisem, lékař stvrzuje, že zdravotní stav dítěte je vyhovující popřípadě má určitá omezení.